Fach 7a 7b 7c 7d 7e

Deutsch

7a_Deutsch_ Neue Aufgaben_PT

Aufg. 1

Aufg. 2

Aufg. 3

Aufg. 4

7b Aufgaben

7c_Deutschaufgaben

7d_Deutsch_Pa

7d_Deutsch_Pa 1

7d_Deutsch_Pa 2

7d_DeutschFeedback_Pa

 

Mathe

 

7a neue Aufgaben

7b+c Mathe 20.-24. neu

Fragen und Lösungen könnt ihr senden an:

Carolin.heyken@ebrs.nrw.schule

7b+c Mathe 20.-24. neu

Fragen und Lösungen könnt ihr senden an:

Carolin.heyken@ebrs.nrw.schule

Mathe7d Mathe 7e 20-24 April

Englisch

New exercises 7a

New exercises 7a

New exercises 7b

New exercises 7b

7c_Englischaufgaben KW17

Für eine Rückmeldung bitte das Sekretariat kontaktieren.

7d Neue Aufgaben Englisch

7e Englisch DO

Für ein Feedback bitte die Aufgaben an folgende Adresse schicken ulidohle2309@aol.com

Kurs


 

7IF/7IF2 – Informatik (Fö)

Informatikaufgaben_KW17

7 NB – Biologie (Wi)

7nb Biologie Wi 20. und 22.04.

7TC – Technik (Pe)

7_WP_Technik_PE

7FS Französisch (Rd)

7FS Neue Aufgaben Französisch

 
         

Sonstiges

 

 

 


 

Aufgaben für das Fach Geschichte Klasse 7a, b, d Aufgaben für das Fach Geschichte Klasse 7a, b, d

 

 

     7c_Geschichte_KW17

 

 

 

 

 

Aufgaben für das Fach Geschichte Klasse 7a, b, d

 

 

 

 

 

 

Entdecken und Verstehen 2 S.181-183 (Reformation)

 

 

 

7a_EK_KU_PE 7b_EK_PE

 

 

7e_KU_PE

   

Erdkunde RZ

Erdkunde 7c

 

 

Erdkunde RZ

Erdkunde 7e

Physik

7-er Physik bei DE
Chemie

7TC_CH_RO_22.04.2020

7IF2_CH_RO_23.4.2020

Physik

7-er Physik bei DE
Chemie
7TC_CH_RO_22.04.2020

7IF2_CH_RO_23.4.2020

Physik

7-er Physik bei DE

Chemie
7TC_CH_RO_22.04.2020

7IF2_CH_RO_23.4.2020

Physik

7-er Physik bei DE

Chemie
7TC_CH_RO_22.04.2020

7IF2_CH_RO_23.4.2020

Physik

7-er Physik bei DE

Chemie
7TC_CH_RO_22.04.2020

7IF2_CH_RO_23.4.2020